Probleemoplossers

Beschouwingen
22 augustus 2018

“Ja, Mijnheer Wiesman,”   Zo begon de advocaat, “U staat volkomen in Uw recht maar u kunt ons niet betalen. Niet veel later kwam ik toevallig met een motorbende in aanraking. Zij zeiden het voor mij te kunnen oplossen en daarbij ook nog veel goedkoper te zijn dan advocaten.

Daar zaten we nu, op een van de mooiste pleinen van Nederland. We hadden op deze schitterende dag in één van Limburgs hellingbossen enige uren tevoren een prachtige wandeltocht beëindigd en zijn zoeven hier in Roermond uit de trein gestapt om iets te gaan eten. Ver hoef je dan niet te lopen, want je ben dan al direct op een mooi stationsplein, waar wij net zo lief gaan zitten als op het Vrijthof in Maastricht, waar net als hier tot op heden de projectontwikkelaar zijn slag nog niet heeft kunnen slaan, door er grote betonnen kolossen te plaatsen.

Op dit mooie terrasje, waarvandaan je goed kan overzien wat er zich op dit plein afspeelt, zaten wij in alle gemoedsrust te wachten op het moment dat ons het diner geserveerd zou worden, toen plots de vredige rust werd verstoord door het aanzwellende geluid van zware motoren. We keken op, maar we zagen ze niet, tot dat ze van rechts te voorschijn kwamen. Het eerste dat zichtbaar was, waren vier motoren met daarachter een witte vip car waarop duidelijk No Surrender te lezen stond. Hier achteraan weer twee Harley Davidsons. Dit alles reed het 19e eeuwse station voorlangs, om dan even verder bij de stoplichten linksaf een straat in te gaan.

Het verbaasde ons dat ze hiertoe in staat waren, daar niet zo lang geleden de kopstukken van deze motorbende door de politie waren opgepakt.

Deze actie was kennelijk bedoeld om hiermee de bevolking en autoriteiten van Roermond te imponeren en ze te laten weten dat ze nog niet van hen af zijn.

De rust was weergekeerd. Maar toen even later ons eten werd opgediend en we elkaar smakelijk eten wensten begon die herrie weer van voren af aan. Nu kwamen ze van links de zijstraat weer uit en gingen wederom met donderen geraas het stationsgebouw voorlangs.

Dit alles heeft afgelopen zomer plaats gevonden.

Maar wat wel langer geleden is, is het volgende, hetgeen mij zo’n twaalf jaar eerder was overkomen.

Op een ochtend werd ik door iemand gebeld, die mij vertelde dat mijn website was verdwenen en dat daar voor in de plaats allemaal reclame en rommel te zien was. Hierop mailde ik mijn provider, maar die reageerde niet, en als ik opbelde werd er niet opgenomen. Na ruim een week kreeg ik bericht van hen dat ze met technische problemen hadden te kampen.

Hierna weer niets en waren ze weer totaal onbereikbaar, totdat ik een week later het bericht kreeg dat ze me wel een ander internet adres konden geven. Ik nam dit op met Sanne Smit, degene die mijn website had ontworpen en ook bijhield. We hadden het idee dat ze mijn adres wilde kapen om die duur te verkopen. Dit was twee jaar eerder ook gebeurd, het ging om –wiesman.com –, dat zojuist beschikbaar was gekomen. Toen ik mijn provider per mail had verzocht om die voor mij te reserveren deed hij helemaal niets eveneens werd de telefoon dagen lang niet opgenomen en kon ik deze site vijf dagen later voor 12.000 Euro kopen. Kennelijk had hij voor mijn huidig korte adres –wiesman.info — ook interesse. Een goede kennis van mij adviseerde mij een advocaat in de hand te nemen, die in deze materie was gespecialiseerd.

Het gesprek met die advocaat was kort en duidelijk. ‘ U heeft volkomen gelijk mijnheer Wiesman, maar het heeft voor U niet veel zin om een procedure tegen hen te beginnen, want U kunt mij toch niet betalen. Ze staan bekend als de bonte hond. Ze hebben zich juridisch zodanig ingedekt dat zo’n procedure zeker meer dan een jaar gaat duren en daarbij heeft U Uw internetadres alsmaar niet terug.’

Een paar dagen na deze geschiedenis liep ik in Haarlem via de Kleine Houtstraat het centrum uit, om even later in een park aan te belanden. Ik was van plan om bij een restaurantje, waar ik ooit wel eens eerder was geweest, iets te gaan drinken.

Maar voor ik daar aankwam en het terrasje wilde betreden werd mijn aandacht gevestigd op drie hele zware motoren die daar waren geparkeerd. Maar toen ik deze machines in mij op nam, stond er een stevige man in zwart leer gekleed van het terras op en liep naar mij toe.

Kennelijk had hij mij al een tijdje gade geslagen en het eerste dat hij tegen mij zei was: ‘U heeft problemen!’ Kon hij dat aan mij zien? Dat moet dan wel. ‘Dat kunt U wel stellen, die heb ik.’   Ik gaf hem uitleg over mijn internet probleem. Dat hij naar mij luisterde en alle begrip voor mijn situatie had.   Opmerkelijk was, dat hij betreffende alle mogelijke vormen van internet fraude volledig op de hoogte was. Toen gaf hij een teken aan zijn twee kornuiten om op te breken. Ze kwamen aanlopen om hun motoren te starten. De man nam afscheidt van mij en liep ook in de richting van zijn motor en zei nog tegen mij: ‘Weet wel, wij zijn goedkoper dan advocaten en kunnen deze problemen snel voor U oplossen.’ Toen startten zij hun motor en bij het wegrijden riep hij me nog toe: ‘Onthou, Herman is mijn naam!’   Ze reden weg.

Thuisgekomen ben ik alsnog in mijn papieren gaan kijken betreffende mijn gestolen website adres.

Ik zag dat ik destijds meerdere aantekening had gemaakt en vond daarbij een privé telefoonnummer met de naam van één van de werknemers van die provider. Ik gaf dat door aan mijn website ontwerper Sanne Smit, die veel meer verstand heeft van al die technische internet terminologieën. Een paar uur later belde hij mij terug dat alles was geregeld. De werknemer was nog voor zijn laatste twee dagen daar in dienst, omdat hij had opgezegd en niet meer onder criminele bazen wilde werken. Hij had gezegd dat hij dat graag wilde doen en dat het hem ook niets meer kon schelen of zijn bazen hem daarbij zouden betrappen. Dit had hij in een paar minuten geregeld en mijn website direct bij een betrouwbare provider ondergebracht. Ik was heel blij van die schurken te zijn verlost.

Was dit niet gelukt, en zou ik mijn heil hebben gezocht bij die in leer geklede probleemoplossers, dan zouden die met zeer speciale methoden mijn probleem hebben aangepakt.

Het had mij waarschijnlijk niet zo veel geld gekost, maar dan zou ik hen als tegenprestatie bepaalde diensten moeten verlenen, waardoor mijn carrière een totaal ander verloop had kunnen krijgen en het niet onwaarschijnlijk geacht kan worden, dat ik nu in die vip car had gezeten.

Philip Wiesman