De Smarten der Aarde

Beschouwingen
12 september 2018

Na een bezoek aan het Dordrechts Museum ben ik een Schilderij van Arie Scheffer tegengekomen. Een schilder waar Vincent van Gogh veel waardering voor had.

De smarten der aarde verheffen zich ten hemel en veranderen zich in hoop en gelukzaligheid. Deze tekst ben ik het Dordrechtsmuseum tegengekomen bij een schilderij van de Dortse schilder Ary Scheffer ( 1795 – 1858 ). Het lijkt mij niet onwaarschijnlijk dat deze woorden ergens in de bijbel zijn terug te vinden.

Het betreft een groot monumentaal schilderij dat op het einde van de romantische periode tot stand is gekomen. Vincent van Gogh was een groot bewonderaar van deze schilder.

Wat ik wel in de bijbel kan vinden is, wat er in Prediker te lezen staat. ( hoofdstuk 3 vers 18 ) En wel de volgende regels: God geeft de mensen een eigen plaats, maar laat ze toch merken dat ze eigenlijk dieren zijn. Want éénzelfde lot treft mensen en dieren: beiden ademen hetzelfde leven, beiden sterven de zelfde dood.

De mens heeft dus niets voor op het dier. Alles is ijdel.

Iets verder nog het volgende: En wie weet of de levensgeest van de mens omhoog gaat en die van het dier omlaag naar de aarde?

Het zal eind jaren zeventig geweest zijn dat mijn neef die uiteindelijk priester is geworden als student stage deed in een de Willibrord Parochie nabij Presikhaaf waar pastoor Huffe toentertijd resideerde.

Op zeker moment was daar in de pastorie bij deze pastoor iets te vieren. Wat weet ik niet meer zo precies, maar ik was op een gegeven ogenblik naast deze pastoor gaan zitten. Hij was op leeftijd, ik denk zo oud als ik nu ben, een jaar of twee en zeventig.

Opeens kwam zijn hond tussen ons in zitten, een stevige boxer. Ik legde zachtjes mijn hand op de kop van het dier en zei tegen de pastoor: ‘En hij gaat straks ook nog naar de hemel?’

‘Aan een honden hemel, daar doen wij niet aan!   In de tuin daar komt hij.’

‘Maar U ook, mijnheer pastoor’ . De pastoor stond op, liep naar de tafel en kwam met de fles Beaujolais terug en schonk ons beider glazen nog eens goed vol.

Pastoor Huffe gaf uitsluitsel: De smarten der dieren zullen zich niet ten hemel verheffen

Philip Wiesman