Beschouwingen

Aanvankelijk deed ik in deze rubriek verslag van wat ik heb gezien, meegemaakt of gelezen. Maar allengs is het steeds meer proza geworden, dat ik ook maar bij deze rubriek “Beschouwingen” heb geplaatst.

Het zijn doorgaans korte en zeer korte verhalen, waarbij  ik duidelijk laat blijken dat mijn interesse uitgaat naar geschiedenis, beeldhouwkunst, religie, actuele kwesties en herinneringen aan wat ik vroeger heb meegemaakt. 

Bij alle verhalen waarvan ik hieronder de titels heb neergezet, staat iets over de inhoud te lezen en geef ik met een sterretje aan wanneer het een zeer kort verhaal is.

De Smarten der Aarde

Na een bezoek aan het Dordrechts Museum ben ik een Schilderij van Arie Scheffer tegengekomen. Een schilder waar Vincent van Gogh veel waardering voor had.

Probleemoplossers

“Ja, Mijnheer Wiesman,” Zo begon de advocaat, “U staat volkomen in Uw recht maar u kunt ons niet betalen. Niet veel later kwam ik toevallig met een motorbende in aanraking. Zij zeiden het voor mij te kunnen oplossen en daarbij ook nog veel goedkoper te zijn dan advocaten.

Ouderdomsperikelen

Ieder jaar maak ik even boven Maastricht een schitterende wandeling door het Bunderbos. Toen onderweg de geur van de tamme kastanjes naar ons toekwamen, ontspon zich een merkwaardige dialoog.

Royal

Om direct al wat namen neer te zetten, zoals Royal Boch, Royal Delft, Royal Albert, Royal Doulton en Royal Enfield, dan is het duidelijk, dat we in de wereld van de serviezen zijn aanbeland. Het zal ons bekend zijn, dat het eerst genoemde servies een Belgisch merk is.

‘Veel liefs uit Rusland’

Het is de afgelopen zomer geweest, dat Wies Jansen een collega van mij tegen mij zei dat ze een zeer drukke periode achter de rug had met het schilderen van een 16 tal decor stukken voor Theatergroep de Kern, aangaande het stuk  “Veel liefs uit Rusland”. In eerste instantie was ik best wel benieuwd om eens te zien hoe ze het er met zo’n monumentale opdracht van had afgebracht. Op de flyer die ze mij toestuurde kon ik zien dat het toneelgezelschap een try-out op 19 December te Enkhuizen in de Dromedaris zou hebben. Het kwam mij zeer gelegen om daar voor mij en mijn vriendin plaatsen te reserveren, omdat ik juist in die periode er een expositie had.