Dichter bij bomen

Het dichtbundeltje “Dichter bij bomen” werd bij de Bomenstichting uitgegeven ter gelegenheid van hun 10 jarig jubileum in 1980. Het is een bloemlezing van gedichten over bomen, dat met grote zorg bijeen is gebracht door Mieke Vis-Hamel.

Totaal zijn het zo’n 51 gedichten. In twee oplages werden er 6000 dichtbundeltjes gedrukt. Verder staan er in het bundeltje nog een tiental etsen afgebeeld van Paulien Wittenrood en Philip Wiesman.

De ets Mariëndaal van Paulien Wittenrood die in het dichtbundeltje is gereproduceerd staat hieronder afgebeeld. Echter de ets die op de vooromslag staat afgebeeld is van Philip Wiesman.

Mariëndaal – ets van Paulien Wittenrood (gepubliceerd bij gedichten in de door de Bomenstichting uitgegeven dichtbundel ‘Dichter bij bomen’)

Dichtbundel ‘Dichter bij bomen’

Gebonden, 60 pagina’s
Formaat: 16,5 x 23 cm
Uitgave: Bomenstichting, 1980
ISBN: 90 70405 01 6

Inhoud

IK ZAL EEN BOOM ZIJN…

 • J. C. VAN SCHAGEN (1891) Ik zal een boom zijn. Uit Ik ga maar en ben, Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1972
 • HANNY MICHAELIS (1922) Er groeit in mij een boom van grijs verdriet. Uit Water uit de rots, Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1968
 • SYBREN POLET (1924) Boomgedicht Uit Gedichten I, Amsterdam, De Bezige Bij, 1977
 • PIERRE KEMP (1886-1967) Dit Grote. Uit Verzameld werk, Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1976
 • JAN ARENDS (1925-1974) Ik ben/een boom Uit Lunchpauzegedichten, Amsterdam, De Bezige Bij, 1974
 • WIM GUSEN (1933) Mensboom-Boommens. Uit BZZLLETIN 57, Den Haag, BZZTÔH, 1978
 • HANS BOUMA (1941) in weer en wind. Uit Nuchter landschap, Baarn, Bosch & Keuning N.V., 1979

BOOMBESCHRIJVING

 • HANS ANDREUS (1926-1977) Boombeschrijving. Uit Gedichten 1948-1974, Haarlem, Uitgeversmaatschappij Holland, 1975
 • PIERRE KEMP (1886-1967) Middelaren. Uit Verzameld werk, Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1976
 • C. HUYGENS Boom. Uit Voet-maet, rijm en reden, bloemlezing uit Huygens’ gedichten door F.L. Zwaan, Culemborg, Tjeenk-Willink/Noorduijn, 1974
 • HANS ANDREUS (1926-1977) Met zijn tijd meegaan. Uit Gedichten 1948-1974, Haarlem, Uitgeversmaatschappij Holland, 1975
 • GUILLAUME VAN DER GRAFT (1920) Bomen uit de gezien. Uit Vogels en vissen, Haarlem, Uitgeversmaatschappij Holland, 1971

HALFDODE BOOM

 • CHR. J . VAN GEEL (1917-1974) Halfdode boom. Uit Vluchtige Verhuizing, Amsterdam, Atheneum-Polak & Van Gennep, 1976
 • HANS WARREN (1921) Te vellen boom. Uit Verzamelde gedichten 1941-1971, Den Haag, Bert Bakker, 1972
 • CHR. J. VAN GEEL (1917-1974) De begroeiden. Uit Vluchtige Verhuizing, Amsterdam, Atheneum-Polak & Van Gennep, 1976
 • GERRIT KOUWENAAR (1923) Dood van een boom. Uit Sint Helena komt later, Amsterdam, Em. Querido’s Uitgeverij B.V., 1964
 • M. VASALIS (1909) Aan een boom in het Vondelpark. Uit Vergezichten en gezichten, Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1979

HOE EIGEN ZIJN DE BOOMEN AL…

 • GUIDO GEZELLE (1830-1899) Boomen. Uit Volledige werken IX, Amsterdam, L.]. Veen ’s uitgeversmij . N.V., 1931
 • HERMAN GORTER (1864-1927) In zelfvergeten hoekje in den geur. Uit Verzamelde lyriek tot 1905, Amsterdam, Atheneum -Polak & Van Gennep, 1977
 • TH. SONTROP (1931) De eikel spreekt. Uit Langzaam kromgroeien, Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1962
 • JAN LUYKEN (1649-1712) De boom. Uit Het overvloeijend herte of Nagelaten Verzen, Haarlem, C. H. Bohn, 1767
 • JAN G. ELBURG (1919) Madrigaal Uit Gedichten 1950-1975, Amsterdam, De Bezige Bij, 1975
 • HERMAN GORTER (1864-1927) Is het roepen van den morgen? Winden. Uit Verzamelde lyriek tot 1905, Amsterdam, Atheneum-Polak & Van Gennep, 1977
 • P.A. DE GÉNESTET (1829-1861) Onder de linde. Uit Complete gedichten, Amsterdam, De Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, z.j.
 • GERRIT ACHTERBERG (1905-1962) Dryade. Uit Verzamelde gedichten, Amsterdam, Em. Querido’s Uitgeverij N.V., 1974
 • RUTGER KOPLAND (1934) Lijsterbessen. Uit Onder het vee, Amsterdam, G. A. van Oorschot, 1966
 • GUIDO GEZELLE (1830-1899) Meidag. Uit Volledige werken IX, Amsterdam, L.]. Veen’s uitgeversmij. N.V., 1931
 • HABAKUK IJ DE BALKER (1938) Dennebos De Revisor IV/3 , Amsterdam , 1977
 • C. BUDDINGH’ (1918) Iets over lente en treurwilgen. Uit De eerste zestig, Amsterdam, De Bezige Bij, 1978
 • JAN LUYKEN (1649-1712) De wilgeboom. Uit De bykorf des gemoeds, Amsteldam, Wed. P. Arentz, en K. van van der Sys, 1711
 • ]. C. VAN SCHAGEN (1891) Romantisch. Uit Ik ga maar en ben, Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1972
 • JAN VAN NI]LEN (1884-1965) De beuken Uit Verzamelde Gedichten 1903-1964, Amsterdam , G.A. van Oorschot, 1964
 • S. VESTDIJK (1898-1971) Keuvelend met verliefde kronen. Uit Fabels met kleurkrijt, Verzamelde gedichten I, Amsterdam/’s-Gravenhage, Atheneum-Polak & Van Gennep, Bert Bakker, De Bezige Bij, Nijgh & Van Ditmar, 1971
 • KAREL JONCKHEERE (1906) Rijmprent: berk en boek. Uit Na-zicht, Brussel, Manteau, 1976
 • HANS ANDREUS (1926-1977) Kil. Uit Gedichten 1948-1974, Haarlem, Uitgeversmaatschappij Holland, 1975
 • ].C. VAN SCHAGEN (1891) even bewogen. Uit Ik ga maar en ben, Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1972
 • C. BUDDINGH’ (1918) Ode aan een bruine esdoorn. Uit Gedichten 1938-1970, Amsterdam, De Bezige Bij, 1971
 • ]. C. VAN SCHAGEN (1891) Schemering Uit Ik ga maar en ben, Amsterdam, G. A. van Oorschot, 1972
 • HANS LODEIZEN (1924-1950) Vader, hier zijn de kleine. Uit Het behang en andere gedichten, Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1954
 • GUIDO GEZELLE (1830-1899) Bonte abeelen Uit Volledige werken IX, Amsterdam, L.]. Veen’s uitgeversmij. N.V., 1931
 • CHR.]. VAN GEEL (1917-1974) Abeeltjes Uit Vluchtige Verhuizing, Amsterdam, Atheneum-Polak & Van Gennep, 1976
 • ]ACOB VAN MAERLANT (±1230 – ±1300) CASTANEA. Uit Der Naturen Bloeme, uitgegeven door Dr. Eelco Verwijs, Groningen,].B. Wolters, 1872
 • HAN G. HOEKSTRA (1906) De ceder. Uit Verzamelde gedichten, Amsterdam, Em. Querido’s Uitgeverij B.V., 1972
 • M. VASALIS (1909) Appelboompjes. Uit De Vogel Phoenix, Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1974
 • WILLEM DE MÉRODE (1887-1939) De hulst. Uit Spiegelbeelden, Amsterdam/Brussel, Elsevier Manteau, 1979
 • LEO VROMAN (1915) De boom en haar volmaking. Uit Huis en Tuin, Amsterdam, Em . Querido’s Uitgeverij B.V., 1979
 • T. VAN DEEL (1945) Iep aan een kade. Uit De Revisor III/6, Amsterdam, 1976
 • ]ACOB VAN MAERLANT (± 1230-± 1300) POPULUS. Uit Der Naturen Bloeme, uitgegeven door Dr. Eelco Verwijs, Groningen,].B. Wolters, 1872
 • JAN VAN NIJLEN (1884-1965) De populier. Uit Verzamelde gedichten 1903-1964, Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1964
 • HÉLÈNE SWARTH (1859-1941) Populieren Uit Een mist van tranen, Hasselt, Uitgeverij Heideland-Orbis N.V., 1973